Trybunał Konstytucyjny, jako organ zapewniający zgodność prawa z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej

Konstytucja stanowi podstawę systemu prawa oraz określa działalność prawotwórczą państwa. Nie mniej jednak niezbędne jest istnienie systemu zapewniającego zgodność prawa z konstytucją. Zadania kontroli zgodności z konstytucją pełni w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Stoi on również na straży przestrzegania zasady jawności działania organów państwowych. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego stanowi sądową kontrolę zgodności ustaw z Konstytucją w Polsce. Robi to na wiele różnych sposobów.

Działalność polskiego Trybunału ocenia się raczej pozytywnie. Wszystkie rozpoznania wstępne i rozprawy uważa się za przeprowadzone uczciwie i efektywnie. Instytucja ta oraz jej niezależni sędziowie właściwie spełniają rolę, do jakiej ich powołano, choć postanowienie kończące sprawę nie zawsze jest korzystne dla skarżącego. Często negatywnie oceniana jest sprawność procesów prowadzonych w Trybunale. Za główną nieprawidłowość podaje się niejednokrotnie bardzo długi czas rozpatrywania skarg i wszystkich wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *