Testament a zasady dziedziczenia ustawowego w Polsce

Spadkobiercą majątku po zmarłej osobie może być jeden człowiek bądź więcej osób. O ile w pierwszym przypadku łatwo zapisać wszystko na siebie tak w drugim majątek należy podzielić na wszystkie osoby upoważnione do jego otrzymania. W przypadku zgody wszystkich spadkobierców najprostszą drogą jest dokonanie podziału przed notariuszem. W sytuacji wystąpienia spor trzeba wystąpić na drogę sądową. Jest to uciążliwa sprawa i często prowadząca do niezadowolenia wnoszących o spadek.

Dlatego radcy prawni zawsze namawiają do ugody. Takie sytuacje występują, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Dokument ten, bowiem ma zawsze pierwszeństwo, jeśli chodzi o przekazanie praw do majątku po śmierci danej osoby. Gdy jest on zapisany poprawnie to nie można go podważyć. Nadrzędne jest stwierdzenie, że o podziale majątku zawsze decyduje ostatnia wola zmarłego. Dopiero, gdy nie została ona zapisana, o losie jego majątku decydują reguły dziedziczenia ustawowego. Niektórzy zachęcają do spisania testamentu, lecz ustawodawcy mówią, wprost, że jeżeli spadkodawca akceptuje zasady dziedziczenia ustawowego to sporządzanie testamentu jest niepotrzebne. Testament, bowiem służy zmianie tych reguł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *