Historia instytucji sądu

Współcześnie sąd w każdym, demokratycznym kraju świata stanowi niezawisły organ, którego przeznaczeniem jest nadzorowanie przestrzegania prawa oraz wymierzania sprawiedliwości. Jak kształtowała się historia tej instytucji na przestrzeni wieków? Pierwsze odpowiedniki sądów stanowiły wspólnoty plemienne, które nadzorował wódz. Po okresie prehistorii nastała starożytność, kiedy to w Grecji i Rzymie doszło do gwałtownego rozwoju prawa i tym samym – instytucji sądu.

Read more