Adwokat – specyfika zawodu

Osoba zajmująca się prawem w sposób zawodowy nazywana jest prawnikiem. Zawód ten, uważany powszechnie za prestiżowy jest marzeniem niejednego, młodego człowieka. Do wykonywania zawodu jurysty wymagane jest wykształcenie wyższe-prawnicze. Zawody prawnicze są profesjami zaufania publicznego, co wiąże się z niemałą odpowiedzialnością.  Część z nich traktowana jest, jako zawody wolne, podczas gdy inne, powiązane z publicznymi instytucjami funkcjonują zgoła inaczej.

Read more

Prawo jak nauka

Poza zasadami postępowania i przywilejami, z jakimi zwykle kojarzy nam się prawo, warto zwrócić szczególną uwagę na znaczenie prawoznawstwa. Jest to dziedzina nauki, która zbudowana jest z dwóch, przewodnich filarów – ujęcia prawa, jako elementu życia społecznego oraz praktyki. W obydwu tychże obszarach prawoznawstwo realizowane jest ze względu na kilka podstawowych podejść naukowych.

Read more

Prawo pracy: czym jest i komu służy?

Kodeks pracy to akt normatywny, który określa wszelkie przepisy prawa pracy związane ze stosunkiem pracy. Reguluje przede wszystkim prawa i obowiązki zarówno pracowników jaki i pracodawców. Obie strony stosunku pracy zachęcane są do zapoznania się z kodeksem pracy. Znajomość zasad prawa pracy pomaga poznać swoje prawa oraz obowiązki jako pracownika i pracodawcy. Wiedza taka umożliwia również ubieganie się o respektowanie swoich praw w sytuacjach różnych nadużyć.

Read more

Konstytucja, jako podstawa prawa w Polsce

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to akt nadrzędny prawa w naszym państwie. To jej podporządkowane są wszystkie inne normy niższego rzędu. W konstytucji zaznaczono niezbędność przestrzegania praw, obowiązków i wolności wszystkich obywateli i mieszkańców Polski. Głównym celem ustanowienia tego najważniejszego aktu było pragnienie zagwarantowania praw obywatelom. Instytucjom publicznym chciano zapewnić rzetelność i sprawność ich działania. Konstytucja zawiera również przepisy regulujące zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Read more

Kryzys prawa – za dużo „złego” prawa

 Często w Polsce mówi się o kryzysie naszego prawa. Mówią o nim obywatele i politycy zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do nieprzestrzegania prawa. Najczęściej pierwszą czynnością jest zwiększenie rygoryzmu jego egzekwowania. Poprzez popularyzację danego prawa walczy się z zagrożeniem ładu, który jest wynikiem jego nieznajomości. Niejednokrotnie źródłem kryzysu prawa jest ono samo oraz jego patologizacja. Ciągle podkreśla się, że w polskim prawie jest za dużo „złego” prawa.

Read more

Prawo i przepisy

Prawo jest znane od wielu lat – można powiedzieć nawet, że od wieków. Prawnicy zawsze byli w cenie, zawsze liczono się z nimi oraz szanowano ich. Kiedyś nie było na porady prawne stać większości społeczeństwa, dzisiaj każda osoba może sobie pozwolić na wynajęcie prawnika i zasięgnięcie porady takiego specjalisty. Usługi prawnicze są drogie, ale w wyjątkowych sytuacjach można sobie na nie pozwolić. Prawo było stosowane w starożytności i średniowieczu, w późniejszych wiekach także. Sędziowie mieli bardzo dobry zawód i żyli zawsze jak elita.

Read more

Prawne opowieści

Prawo jest dziedziną wiedzy, nauką oraz praktycznym stosowaniem przepisów. Prawnicy mają dobry zawód, który przynosi im bardzo dobre pieniądze, daje satysfakcję i jest wspaniałym sposobem na życie. Jednak, aby móc zarabiać trzeba ukończyć trudne studia prawnicze, później aplikację, a następnie odbyć kilkuletnią praktykę w dobrej kancelarii prawniczej. W zawodzie prawnika zarabia się przyzwoicie dopiero po 32 roku życia. Wcześniej zarabia się w sposób umiarkowany. Prawnik z doświadczeniem może liczyć na 8-10 tysięcy miesięcznie.

Read more

Prawo – cóż to takiego?

Prawo jest zbiorem przepisów, których trzeba przestrzegać i stosować się do nich bez wyjątku. Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Przysłowie łacińskie mówi „Dura lex, sed lex”, co oznacza „twarde prawo, ale prawo”. Przepisy prawne zawsze muszą być stosowane i przestrzegane. Nad tym czuwa policja, która na przykład ujmuje osoby łamiące zapisy kodeksu karnego. Za łamanie przepisów grozi sprawa w sądzie oraz wyrok odosobnienia, czyli ukarania więzieniem.

Read more