Prawo cywilne – stosowane, na co dzień

W Polsce prawo cywilne stosowane jest, na co dzień przez wszystkich obywateli kraju. Prawo cywilne regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prawo cywilne opisuje relacje między osobami prywatnymi, osobami prawnymi oraz firmami. Prawo cywilne dzieli się na część ogólną, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne – nad jego stosowaniem czuwają sądy oraz policja. Prawo prywatne międzynarodowe jest gałęzią prawa cywilnego. Podział taki stworzony został już w prawie rzymskim. Jest bardzo skuteczny w praktyce.

Read more