Kryzys prawa – za dużo „złego” prawa

 Często w Polsce mówi się o kryzysie naszego prawa. Mówią o nim obywatele i politycy zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do nieprzestrzegania prawa. Najczęściej pierwszą czynnością jest zwiększenie rygoryzmu jego egzekwowania. Poprzez popularyzację danego prawa walczy się z zagrożeniem ładu, który jest wynikiem jego nieznajomości. Niejednokrotnie źródłem kryzysu prawa jest ono samo oraz jego patologizacja. Ciągle podkreśla się, że w polskim prawie jest za dużo „złego” prawa.

Read more