Prawo pracy: czym jest i komu służy?

Kodeks pracy to akt normatywny, który określa wszelkie przepisy prawa pracy związane ze stosunkiem pracy. Reguluje przede wszystkim prawa i obowiązki zarówno pracowników jaki i pracodawców. Obie strony stosunku pracy zachęcane są do zapoznania się z kodeksem pracy. Znajomość zasad prawa pracy pomaga poznać swoje prawa oraz obowiązki jako pracownika i pracodawcy. Wiedza taka umożliwia również ubieganie się o respektowanie swoich praw w sytuacjach różnych nadużyć.

Read more

Prawo pracy – kto musi je stosować?

Prawo pracy jest potrzebne pracownikowi oraz pracodawcy. Pracownik musi wykonywać pracę rzetelnie, solidnie, terminowo. Korzystanie z firmowego sprzętu do innych celów niż służbowe jest surowo zabronione. Prawnicy czuwają nad stosowaniem prawa pracy, a pracodawcy starają się, aby inspekcja pracy nie wymierzyła im kary za łamanie przepisów prawa pracy. Prawo pracy było często łamane, ale obecnie coraz częściej jest sprawdzane oraz egzekwowane. Prawo pracy musi być realnie stosowane oraz egzekwowane.

Read more