Prawo – cóż to takiego?

Prawo jest zbiorem przepisów, których trzeba przestrzegać i stosować się do nich bez wyjątku. Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Przysłowie łacińskie mówi „Dura lex, sed lex”, co oznacza „twarde prawo, ale prawo”. Przepisy prawne zawsze muszą być stosowane i przestrzegane. Nad tym czuwa policja, która na przykład ujmuje osoby łamiące zapisy kodeksu karnego. Za łamanie przepisów grozi sprawa w sądzie oraz wyrok odosobnienia, czyli ukarania więzieniem.

Read more