Sprawozdanie w świetle prawa

Sprawozdanie jest ustnym lub pisemnym opisem przebiegu wypadków i zdarzeń lub relacją z określonego stanu rzeczy. Sprawozdawca w swoim sprawozdaniu nie może umieszczać własnych poglądów, ponieważ sprawozdanie traci obiektywność. Każde sprawozdanie musi być sporządzone rzetelnie, dokładnie bez przeoczeń i przemilczeń informacji nawet jeśli są one niewygodne, każdy adwokat giżycko powie nam to samo. Sprawozdawca zawsze musi mówić prawdę celowe bądź niecelowe pominięcie nawet najmniejszej informacji lub co gorsza zmyślenie bądź dodanie pewnych faktów może np. w przypadku zajścia przestępstwa doprowadzić do aresztowania niewinnej osoby. Warto zaznaczyć, że gdy udowodni się sprawozdawcy, że celowo kłamał lub przemilczał pewne informacje on także może ponieść przykre konsekwencje. Sprawozdania można podzielić następująco:

  • sprawozdania ankietowe to najczęściej formularze zawierające określone pytania i wymagające na nie odpowiedzi.
  • sprawozdania liczbowe są nimi najczęściej tabele cyfrowe obejmujące uporządkowane dane statystyczne dotyczące działalności za pewien okres. Często sporządza się je na gotowych formularzach lub tabelach.
  • sprawozdanie opisowe to pisemne przedstawienie jakiegoś zdarzenia a także wyniki badań i analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *