Prawo Unii Europejskiej: zasada autonomii

Prawo wspólnotowe Unii Europejskiej jest specyficzne, ponieważ nie jest ani prawem międzynarodowym ani krajowym. Stanowi ono inny, nowy porządek prawny, który jest autonomiczny wobec systemów prawnych panujących wewnątrz państw członkowskich. Ponadto należy wspomnieć o tym, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo i jest bezpośrednie. Autonomia prawa wspólnotowego polega na tym, że nie jest ono tożsame z prawami wewnętrznymi państw członkowskich.

Jest ono niezależne i podlega wcześniej określonym procedurom prawotwórczym i kontrolnym. Żadne państwo członkowskie nie może uchylić ani unieważnić jakichkolwiek norm prawa wspólnotowego. Należy też zaznaczyć, że prawo wspólnotowe Unii Europejskiej wiąże wspólnotę, ale też jednoczy pod względem prawa państwa członkowskie. Reguła autonomii prawa Unii zapewnia jednolitość stosowania tego prawa we wszystkich krajach członkowskich. Zatem mieszkańcy zjednoczonej Europy podlegają podwójnemu systemowi prawnemu. Pierwszy to ustawodawstwo panujące w kraju, w którym żyjemy a drugi to prawo wspólnotowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *