Prawo obywatelskie

Prawo obywatelskie niejedno ma imię. Do praw obywatelskich należą prawo do życia. Nikogo nie wolno zabijać w sposób umyślny. Wolność od tortur, zakaz eksperymentowania na ludziach, zakaz niewolnictwa i poddaństwa – takie są prawa obywatelskie. Obywatele są wolni od racy przymusowej, mają prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do prywatności, własności i zrzeszania się są także typowe dla danej osoby. Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań są także prawami każdego człowieka.

Prawo do słusznego i sprawiedliwego procesu, pracy, rodziny, nauki, godnego życia muszą być zachowane. Prawa obywatelskie są regulowane co najmniej kilkoma prawami takimi, jak Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywateli, konwencja o prawach politycznych kobiet, konwencja przeciw torturom. Ochronę praw człowieka w Polsce gwarantują sądy, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe oraz PCK. Warto o tym wiedzieć, bo każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego praw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *