Prawo – cóż to takiego?

Prawo jest zbiorem przepisów, których trzeba przestrzegać i stosować się do nich bez wyjątku. Nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Przysłowie łacińskie mówi „Dura lex, sed lex”, co oznacza „twarde prawo, ale prawo”. Przepisy prawne zawsze muszą być stosowane i przestrzegane. Nad tym czuwa policja, która na przykład ujmuje osoby łamiące zapisy kodeksu karnego. Za łamanie przepisów grozi sprawa w sądzie oraz wyrok odosobnienia, czyli ukarania więzieniem.

Zła kartoteka, czyli zapis mówiący o łamaniu prawa przez daną osobę, utrudnia jej życie i sprawia, że nie może ona znaleźć dobrej pracy. Czasami nawet żadnej pracy. Prawo jest po to, aby go przestrzegać i nie ma od tego żadnego odwołania. Wiedzę o przepisach prawnych można czerpać z gazet, czasopism, ale przede wszystkim kodeksów: karnego, cywilnego, administracyjnego i handlowego. Przepisów jest więcej, same kodeksy nie wystarczą, aby szczycić się znajomością prawa. Zapraszamy, zatem do poznawania przepisów oraz ich stosowania w rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *