Prawa kobiet i ich znaczenie w historii ludzkości

Prawa kobiet są wyraźnie oddzielone od zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ze względu na wielowiekowe, niesprawiedliwe traktowanie kobiet w wielu dziedzinach życia poświęcono im zupełnie oddzielny dokument, który zakazuje dyskryminacji na tle płciowym. Niestety, w wielu krajach świata zasady te nie są wciąż egzekwowane. Jakie były źródła walki o równouprawnienie?

Jednym z najważniejszych zjawisk i procesów społecznych w historii współczesnego społeczeństwa była emancypacja kobiet, której największa intensywność przypadła na czas wieku XIX i XX. Wówczas kobiety, których prawa w zakresie społecznego funkcjonowania były znacznie ograniczone wyszły na ulicę. Poprzez liczne protesty i aktywność społeczną ruchy feministyczne doprowadziły m.in. do powszechnego dostępu kobiet do edukacji na każdym szczeblu oraz uzyskania pełni praw wyborczych w większości państw. Z prawami kobiet wiązane są najczęściej kwestie dotyczące cielesnej autonomii, czynnego i biernego prawa wyborczego a także pełnej swobody w sferze dostępu do edukacji oraz dowolnie wybranego zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *