Konstytucja, jako podstawa prawa w Polsce

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to akt nadrzędny prawa w naszym państwie. To jej podporządkowane są wszystkie inne normy niższego rzędu. W konstytucji zaznaczono niezbędność przestrzegania praw, obowiązków i wolności wszystkich obywateli i mieszkańców Polski. Głównym celem ustanowienia tego najważniejszego aktu było pragnienie zagwarantowania praw obywatelom. Instytucjom publicznym chciano zapewnić rzetelność i sprawność ich działania. Konstytucja zawiera również przepisy regulujące zasady stosunków między obywatelami i państwem.

W Polsce w ostatnich czasach często władze mówią o konieczności zmiany Konstytucji. Chodzi oczywiście tylko o niektóre przepisy i regulacje. Niektórzy z polityków zapewniają, że nie jest potrzebna, lecz jej poprawki. W tym stanie prawa niemożliwe jest wprowadzenie pewnych zmian wynikających z umów międzynarodowych oraz chęci pewnych modyfikacji w prawie polskim. Przeciwnicy przekształceń twierdzą, że nasza konstytucja sprawdza się przy zmianach rządów a co za tym idzie przy wprowadzaniu nowych ustaw i norm prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *