Historia instytucji sądu

Współcześnie sąd w każdym, demokratycznym kraju świata stanowi niezawisły organ, którego przeznaczeniem jest nadzorowanie przestrzegania prawa oraz wymierzania sprawiedliwości. Jak kształtowała się historia tej instytucji na przestrzeni wieków? Pierwsze odpowiedniki sądów stanowiły wspólnoty plemienne, które nadzorował wódz. Po okresie prehistorii nastała starożytność, kiedy to w Grecji i Rzymie doszło do gwałtownego rozwoju prawa i tym samym – instytucji sądu.

Władzę sądowniczą sprawował tam przede wszystkim monarcha przy wsparciu dowolnie dobranych przez siebie, najbliższych pracowników. Sytuacja w średniowieczu nie uległa większym zmianom – prawo zależało przede wszystkim od monarchii i urzędników sądowych przez nią powoływanych (w Polsce byli nimi kasztelanowie). Dopiero czasy nowożytne doprowadziły do powstania niezawisłych i niezależnych od władz instytucji – jednymi z najstarszych jest np. angielska Izba Lordów. Wkrótce w większości państw doszło do stanowczego podkreślenia niezależności sądów, dzieląc władzę na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *