Konstytucja, jako podstawa prawa w Polsce

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to akt nadrzędny prawa w naszym państwie. To jej podporządkowane są wszystkie inne normy niższego rzędu. W konstytucji zaznaczono niezbędność przestrzegania praw, obowiązków i wolności wszystkich obywateli i mieszkańców Polski. Głównym celem ustanowienia tego najważniejszego aktu było pragnienie zagwarantowania praw obywatelom. Instytucjom publicznym chciano zapewnić rzetelność i sprawność ich działania. Konstytucja zawiera również przepisy regulujące zasady stosunków między obywatelami i państwem.

Read more

Kryzys prawa – za dużo „złego” prawa

 Często w Polsce mówi się o kryzysie naszego prawa. Mówią o nim obywatele i politycy zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do nieprzestrzegania prawa. Najczęściej pierwszą czynnością jest zwiększenie rygoryzmu jego egzekwowania. Poprzez popularyzację danego prawa walczy się z zagrożeniem ładu, który jest wynikiem jego nieznajomości. Niejednokrotnie źródłem kryzysu prawa jest ono samo oraz jego patologizacja. Ciągle podkreśla się, że w polskim prawie jest za dużo „złego” prawa.

Read more

Prawa człowieka, jako kryterium oceny władzy w państwie

 rawa człowieka w ostatnich czasach stały się niepowtarzalną wartością zarówno społeczną jak i polityczną. Pod ich względem ocenie poddaje się konstytucję i przepisy prawa. Stanowią także ważne kryterium oceny działalności władz w państwie. Dlatego prawa człowieka są ciągle podkreślane przez polityków. Są programowym celem wszystkich rządów oraz stanowią istotny aspekt polityki międzynarodowej. Prawa człowieka są powszechne i dotyczą wszystkich ludzi, każdego obywatela.

Read more

Prawo cytatu a plagiat

We współczesnych czasach ciągle podkreślane są prawa autorskie do wszelkich badań, rozpraw, referatów i innych ów. Jest to ważny aspekt przy wszelkich opracowaniach. Przepisywanie u „słowo w słowo” jest niedozwolone. Autor skopiowanego u ponosi odpowiedzialność cywilną i karną z tytułu popełnienia plagiatu. Treść przepisana i oznaczona w cudzysłowie bądź zapisana inną czcionką (kursywą) z zaznaczeniem autora i tytułu opracowania nie podlega karze. Jest to cytat. Prawo cytatu stanowi najczęstszą formę dozwolonego użytku.

Read more

Prawo obywatelskie

Prawo obywatelskie niejedno ma imię. Do praw obywatelskich należą prawo do życia. Nikogo nie wolno zabijać w sposób umyślny. Wolność od tortur, zakaz eksperymentowania na ludziach, zakaz niewolnictwa i poddaństwa – takie są prawa obywatelskie. Obywatele są wolni od racy przymusowej, mają prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do prywatności, własności i zrzeszania się są także typowe dla danej osoby. Wolność myśli, sumienia, religii i przekonań są także prawami każdego człowieka.

Read more

Każdy konsument ma prawo…

Konsumentów chroni prawo konsumenckie, jego zapisy oraz ustawy i przepisy uzupełniające. Klienci kupują towary i usługi. Nie zawsze są z nich zadowoleni. Mają prawo reklamacji, które określają przepisy konsumenckie. Zawsze mogą oddać towar kupiony w internecie, rezygnując z jego użytkowania. Jeśli zamówiony towar dotrze do klienta po terminie lub w kiepskim stanie, wówczas konsument ma prawo zrezygnować z jego zakupu. Konsumenci muszą liczyć się z utrudnieniami, z niechęcią do przyjęcia reklamacji.

Read more

Prawo administracyjne

Czym jest prawo administracyjne? Na pewno kolejnym zbiorem przepisów stosowanym na co dzień. Są to określone normy stosowane w kraju przez instytucje. Stosowanie norm jest kontrolowane przez administrację publiczną. Bez prawa administracyjnego nie istnieje żaden kraj, nie tylko Polska, dlatego koniecznie trzeba poznać takie prawo – można uczyć się go we własnym zakresie, czytać o nim, studiować je. Nie każdy potrzebuje znać prawo administracyjne w pełnym zakresie. Już szczątkowa znajomość prawa potrafi pomóc wielu osobom.

Read more

Prawo pracy – kto musi je stosować?

Prawo pracy jest potrzebne pracownikowi oraz pracodawcy. Pracownik musi wykonywać pracę rzetelnie, solidnie, terminowo. Korzystanie z firmowego sprzętu do innych celów niż służbowe jest surowo zabronione. Prawnicy czuwają nad stosowaniem prawa pracy, a pracodawcy starają się, aby inspekcja pracy nie wymierzyła im kary za łamanie przepisów prawa pracy. Prawo pracy było często łamane, ale obecnie coraz częściej jest sprawdzane oraz egzekwowane. Prawo pracy musi być realnie stosowane oraz egzekwowane.

Read more

Jaki powinien być prawnik?

Prawnik jest osobą wykonującą zawód zaufania społecznego. Taki zawód jest dla osób wybranych. Osoba wykonująca profesję prawniczą musi posiadać wiedzę prawniczą, potrafić udzielać porad, rozmawiać z ludźmi oraz zachować dyskrecję. Tajemnice wypowiedziane w kancelarii prawniczej muszą pozostać pomiędzy prawnikiem oraz jego klientem. Cierpliwość, rzetelność, pracowitość, chęć niesienia pomocy są cechami dobrego prawnika. Bez takich cech żadna osoba nie sprawdzi się w tym zawodzie. Prawnik powinien być profesjonalnym doradcą, a nie poplecznikiem klienta.

Read more

Prawo cywilne – stosowane, na co dzień

W Polsce prawo cywilne stosowane jest, na co dzień przez wszystkich obywateli kraju. Prawo cywilne regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prawo cywilne opisuje relacje między osobami prywatnymi, osobami prawnymi oraz firmami. Prawo cywilne dzieli się na część ogólną, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne – nad jego stosowaniem czuwają sądy oraz policja. Prawo prywatne międzynarodowe jest gałęzią prawa cywilnego. Podział taki stworzony został już w prawie rzymskim. Jest bardzo skuteczny w praktyce.

Read more

Prawo i przepisy

Prawo jest znane od wielu lat – można powiedzieć nawet, że od wieków. Prawnicy zawsze byli w cenie, zawsze liczono się z nimi oraz szanowano ich. Kiedyś nie było na porady prawne stać większości społeczeństwa, dzisiaj każda osoba może sobie pozwolić na wynajęcie prawnika i zasięgnięcie porady takiego specjalisty. Usługi prawnicze są drogie, ale w wyjątkowych sytuacjach można sobie na nie pozwolić. Prawo było stosowane w starożytności i średniowieczu, w późniejszych wiekach także. Sędziowie mieli bardzo dobry zawód i żyli zawsze jak elita.

Read more